Coi trọng công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến nay, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, sinh động, hiệu quả như: Tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên các cấp, hội nghị giao ban báo chí, xuất bản các ấn phẩm, sách, tài liệu, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố; các hội thi kể chuyện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; giao lưu, học tập các mô hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình đã mở chuyên trang, chuyên mục về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Nhiều gương điển hình tiên tiến được thông tin, tuyên truyền kịp thời, đã có tác dụng lan tỏa trong toàn xã hội. Đặc biệt, trong năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xuất bản cuốn sách 128 câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác. Cuốn sách được biên tập, trích dẫn theo chủ đề một số lời nói, bài viết của Bác, những câu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nguồn tài liệu hữu ích nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh nghiên cứu, tham khảo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trao đổi với đồng chí Tống Mạnh Hùng, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Khánh được biết: Kể từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các hoạt động tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh liên tục được huyện đẩy mạnh. Bản tin Thông báo nội bộ huyện thường xuyên duy trì 2 chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; trên Trang thông tin điện tử huyện đăng tải những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và "gương người tốt, việc tốt". Qua Hội nghị báo cáo viên cấp huyện định kỳ hằng tháng và cơ sở, tổ chức được 46 buổi tuyền truyền có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng tháng, định hướng về nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó có nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản để các tổ chức cơ sở đảng kịp thời triển khai tổ chức thực hiện. Chỉ đạo thống nhất nguồn cung cấp thông tin, tư liệu cho cơ sở để đảm bảo tính định hướng cao trong tổ chức và thực hiện. Ngoài các tài liệu, văn bản để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định, các chi bộ, đảng bộ còn đăng ký mua tài liệu học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên. Đài Truyền thanh huyện duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã phát thanh, tiếp âm 189 tin, bài, mỗi tin bài thời lượng từ 3 đến 7 phút và 64 chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện; các xã và thị trấn đã thực hiện 775m2 panô, 820 khẩu hiệu tuyên truyền nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Còn tại huyện Hoa Lư, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm tổ chức thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng từ khâu xây dựng kế hoạch, đến tổ chức thực hiện. Cụ thể: Công tác tuyên truyền việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn huyện được đẩy mạnh, gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, các hoạt động kỷ niệm 110 năm thành lập huyện, đón bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các ngày thành lập của các cấp, các ngành, tạo sức lan tỏa cả chiều rộng lẫn chiều sâu đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Trong đó bản tin huyện Hoa Lư duy trì 2 chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đăng tải những nội dung cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và "Hoa trong vườn Bác" nhằm nêu gương các đơn vị, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện và cơ sở, Hoa Lư đã tổ chức được 55 buổi tuyên truyền có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút trên 3.000 lượt người nghe. Đài truyền thanh huyện duy trì chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã phát thanh, tiếp âm gần 100 tin, bài, mỗi tin bài thời lượng từ 3 đến 7 phút và 52 chuyên mục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các xã, thị trấn công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức như: tổ chức các buổi tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa ở khu dân cư, sinh hoạt định kỳ của chi bộ, các hội đoàn thể; các buổi nói chuyện, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tổ, nhóm tại các trường...

Có thể khẳng định, những hoạt động trên đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chỉ thị 05, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó đã dấy lên phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Xuân Trường