Có gần 200 tin, bài, ảnh tuyên truyền về Cuộc vận động

Thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong hai năm qua Báo Ninh Bình đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vân động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác tuyên truyền, gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Đặc biệt, Báo đã mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong cuộc vận động...  Với 195 tin, bài, ảnh trên các số báo, qua đó đã tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi, góp phần làm cho cuộc vận động ngày càng lan tỏa cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Từ những bài viết này, Ban Biên tập cuốn sách "Làm theo lời Bác" đã lựa chọn để đưa vào cuốn sách và gửi bài dự thi về Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động.

Minh Châu