Có 3.783 tổ chức, cá nhân được vay vốn hỗ trợ lãi suất

Trong tháng 2-2009, tổng doanh số cho vay của các Ngân hàng thương mại và Quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh Ninh Bình đạt 2.600 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ hết tháng 2 lên 8.240 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm, tăng 18,5% so với cùng kỳ.

Có 3.783 tổ chức, cá nhân được vay vốn hỗ trợ lãi suất

Trong đó có 3.783 tổ chức, cá nhân được vay vốn hỗ trợ lãi suất với tổng dư nợ cho vay là 1.258 tỷ đồng, số tiền lãi các đơn vị đã được hỗ trợ lãi suất là 3,9 tỷ đồng.

 

Trong tháng, Quỹ đầu tư phát triển đã cho một số doanh nghiệp vay với tổng số vốn là 53 tỷ đồng.

 

Trần Thanh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện