Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp

2 năm qua, Thành ủy Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã đưa nội dung việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm.

Chuyển biến tích cực qua 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ở Đảng bộ thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp hôm nay. Ảnh: Lê Hồng

Thực hiện Kết luận số 01 và Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Tam Điệp đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực trong học tập, làm theo Bác và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên. 

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao tinh thần nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; chấn chỉnh lề lối làm việc ở các cơ quan, đơn vị, nhất là trong tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn để giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là những việc có liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; quản lý đô thị; bảo vệ môi trường; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện chế độ, chính sách an sinh xã hội... 

Đồng chí Vũ Công Minh, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn cho biết: Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Đảng bộ xã đã đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của xã đã làm việc tận tâm, trách nhiệm hơn, lắng nghe và tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân khi đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền đều được quan tâm xem xét. Đối với những việc trong phạm vi thẩm quyền, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo giải quyết ngay. Đối với những việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, Đảng ủy, UBND xã giao các cơ quan tham mưu phối hợp để có phương án giải quyết và sớm trả lời công dân. Công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã hạn chế rất nhiều vụ việc phức tạp; không làm phát sinh những vụ việc mới. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Hài lòng trước quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân, bà Đỗ Thị Vân, thôn Tân Thượng, xã Quang Sơn cho biết: Không chỉ quan tâm giải quyết những kiến nghị của người dân liên quan đến những vấn đề phát sinh trong giải phóng mặt bằng thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội mà những bất cập trong chỉnh trang nông thôn; xây dựng nếp sống văn minh... cũng được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe, chia sẻ, góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh. Do đó, nhân dân rất phấn khởi, tin tưởng vào tinh thần làm việc trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Cùng với Quang Sơn, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã quan tâm lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm đột phá, xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ vậy, đã giải quyết được nhiều việc tồn đọng, vướng mắc kéo dài nhất là công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Tiêu biểu là đã giải quyết những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng thi công các dự án: xây dựng khu Trung tâm liên hợp du lịch và thể thao sân golf 54 lỗ hồ Yên Thắng; xây dựng đường cao tốc Bắc Nam; xây dựng đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình... Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đạt kết quả tích cực đã góp phần xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo dư địa và động lực phát triển kinh tế của thành phố và của tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh từ thực tiễn đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. 

Việc "làm theo", "nêu gương" đã trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở. Nổi bật là: Kinh tế tiếp tục phát triển; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; thu ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch; hạ tầng kỹ thuật đô thị được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường; an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất của nhân dân tăng cao. 

Hiện tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm còn 0,53% (mức của tỉnh là 2,45%), tỷ lệ bao phủ y tế đạt 95,5%, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh là 2,65%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Học tập và làm theo lời Bác, Thành ủy Tam Điệp đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 trong thời gian tới, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Mai Lan