Chú trọng hoạt động ủy thác cho vay vốn

Thực hiện ủy thác cho vay các chương trình tín dụng chính sách thông qua các tổ chức chính trị - xã hội đã huy động được sức mạnh cả hệ thống chính trị chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Từ nguồn vốn đó, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đầu tư cho con đi học và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chú trọng hoạt động ủy thác cho vay vốn

Các tổ chức nhận ủy thác phối hợp Ngân hàng CSXH tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại xã.

Từ đầu năm đến nay, các hội, đoàn thể nhận ủy thác đã tích cực chỉ đạo tổ chức hội cơ sở phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH cùng cấp thực hiện có hiệu quả những nội dung nhận ủy thác. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn phục hồi sản xuất, khắc phục thiệt hại do dịch bệnh COVID-19. 

Phối hợp với Ngân hàng CSXH làm việc trực tiếp với 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên địa bàn để nắm bắt nhu cầu, thông tin về các chương trình tín dụng ưu đãi, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận vốn tín dụng chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, các hội đoàn thể nhận ủy thác đã tổ chức tuyên truyền các chính sách tín dụng của Chính phủ đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó tập trung vào các chính sách tín dụng mới như cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/NĐ-CP; cho vay đối với thanh niên khởi nghiệp và phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình theo Đề án số 29/ĐA-UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình; điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay xuất khẩu lao động theo Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 20/6/2017 và Đề án số 27/ĐA-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình. 

Đặc biệt, đã tích cực tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, của Ngân hàng CSXH trong việc phòng chống, ứng phó với diễn biến của dịch COVID-19.

Các cấp hội tiếp tục phối hợp thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội nhận ủy thác các cấp và chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; tổ chức tuyên truyền nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân tại Điểm giao dịch xã; thực hiện xây dựng nền nếp tiết kiệm, nâng mức gửi tiền tại Ngân hàng CSXH của tổ viên. 

Tại các điểm giao dịch xã, các hội, đoàn thể cấp xã đã thực hiện khá tốt việc giám sát, hướng dẫn Tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các tổ viên trước và trong khi giao dịch với ngân hàng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giao dịch. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác còn phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ hội cơ sở tham gia hoạt động ủy thác, 100% ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn. 

Nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác đã tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên rõ rệt. Với sự nỗ lực của các hội, đoàn thể nhận ủy thác, hoạt động tín dụng chính sách ngày càng mở rộng và có hiệu quả. 

Đến nay, dư nợ ủy thác một số nội dung công việc qua các cấp Hội là trên 2.559 tỷ đồng với trên 76.700 hộ còn dư nợ, chiếm 99,4% tổng dư nợ, tăng 6,3% so với đầu năm. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách có trên 76 nghìn hội viên thuộc các hội đoàn thể có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. 

Ông Lã Quốc Cường, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Thời gian qua, các tổ chức chính trị - xã hội có hệ thống tổ chức chặt chẽ từ huyện đến cơ sở thôn, xóm nên có điều kiện nắm bắt đầy đủ, chính xác về hoàn cảnh, điều kiện của đối tượng hội viên, đoàn viên. 

Việc Ngân hàng CSXH huyện ủy thác một số hoạt động tín dụng cho các Tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ. Nguồn vốn ưu đãi đến được đúng đối tượng thụ hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả cao. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng NTM.

Theo đại diện lãnh đạo các hội, đoàn thể nhận ủy thác của tỉnh, để tiếp tục truyền tải vốn ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, những tháng cuối năm, các cấp hội tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Trọng tâm là tham mưu cho UBND các cấp bố trí nguồn vốn tín dụng từ ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tập trung huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH các cấp phân bổ kịp thời và chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH. 

Tổ chức triển khai, có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình tín dụng mới. Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, đặc biệt ở các xã. 

Chỉ đạo hội cấp xã đôn đốc các Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) duy trì lịch sinh hoạt tổ theo định kỳ hàng tháng và có cán bộ ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể cấp huyện tham dự sinh hoạt. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại Điểm giao dịch xã; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động nhận ủy thác của các tổ chức hội nhận ủy thác các cấp nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Bài, ảnh: Hồng Giang

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện