Chiêu độc

Hai bác sỹ tâm sự:

Chiêu độc

Ảnh sưu tầm.

- Anh nói sao mà ông bệnh nhân kia chịu về nhà vậy? Lúc tôi khám cho ông ấy, tôi nói "Bác chỉ bị bệnh cúm thông thường, nhận thuốc về nhà uống là được" mà ông ấy cứ đòi nằm lại bệnh viện.

- À, tôi chỉ nói rằng: "Nếu bác muốn nằm viện thì tôi sẽ sắp xếp cho bác nằm chung với hai bệnh nhân khác vậy, một người bị bệnh hay nói nhảm, và một người thì bị động kinh!".

Nguồn: Ninh Binh cuối tuần