Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Bình năm 2018 tăng 7 bậc so với năm trước

Theo báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 của tỉnh Ninh Bình đạt 63,55 điểm (cao hơn 1,69 điểm, tăng từ nhóm xếp hạng trung bình lên nhóm hạng khá của cả nước), tăng 7 bậc so với năm 2017, đứng thứ 29/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước và đứng thứ 6/11 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 được tính dựa trên 10 chỉ số thành phần, trong đó, về điểm số có 6 chỉ số giảm và 4 chỉ số tăng; về thứ bậc có 7 chỉ số giảm và 3 chỉ số tăng so với năm 2017. Một số chỉ số tăng là: Chi phí gia nhập thị trường: đạt 7,46 điểm (tăng 11 bậc); Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp: đạt 6,31 điểm (tăng 22 bậc); Đào tạo lao động: đạt 7,91 điểm (tăng 5 bậc)...

Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Ninh Bình với nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm hướng tới việc xây dựng chính quyền năng động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tuy vậy, có một số chỉ số giảm là: Tính minh bạch: đạt 5,26 điểm (giảm 0,83 điểm và giảm 13 bậc so với năm 2017): Tiếp cận đất đai: đạt 6,19 điểm (giảm 16 bậc so với năm 2017), đứng thứ 47/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước; Chi phí thời gian để thực hiện các quy định của Nhà nước: đạt 6,62 điểm (giảm 20 bậc so với năm 2017), đứng thứ 39/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước; Chi phí không chính thức: đạt 6,35 điểm (giảm 05 bậc so với năm 2017), đứng thứ 19/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước; Tính năng động: đạt 5,55 điểm (giảm 22 bậc so với năm 2017), đứng thứ 32/63 các tỉnh, thành phố trên cả nước....

Những chỉ số trên cho thấy một số cơ quan, địa phương chưa quyết liệt thực hiện nghiêm túc đề án cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chưa tích cực và chủ động giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Để cải thiện chỉ số PCI trong năm 2019 và những năm tiếp theo cần phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, nhạy bén của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp hướng dẫn, thẩm tra, hoàn thiện các thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực, nhất là cấp quyền sử dụng đất; chứng nhận đăng ký đầu tư; giấy phép xây dựng; giấy phép đủ điều kiện kinh doanh ...

Nguyễn Đông

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện