Chi bộ Tổ dân phố 18: Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thời gian qua, Chi bộ Tổ dân phố 18, phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ dân phố kiểu mẫu, nâng cao đời sống nhân dân. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Tổ dân phố 18 được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Chi bộ Tổ dân phố 18: Gắn việc học và làm theo Bác với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh

Nhà văn hóa Tổ dân phố 18, phường Trung Sơn (thành phố Tam Điệp) được xây dựng khang trang.

Đồng chí Đỗ Thế Vương, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 18 cho biết: Chi bộ Tổ dân phố 18 có số lượng đảng viên đông, với 76 đồng chí, trong đó, phần đông là đảng viên nghỉ hưu, chiếm 89,5%. Đảng viên diện Quy định 213 của Ban Chấp hành Trung ương là 67 đồng chí. Từ nhận thức chi bộ là nơi trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện và cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cơ sở đảng mạnh thì toàn Đảng mạnh, thời gian qua, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Chi bộ Tổ dân phố 18 đã lựa chọn những nội dung, vấn đề sát với thực tế cuộc sống để lãnh đạo thực hiện bằng những nghị quyết chuyên đề. Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ luôn quán triệt, triển khai, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; dành thời lượng phù hợp để thông báo đầy đủ đến đảng viên những tin tức trong thông báo nội bộ, các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn mới, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm bắt và triển khai thực hiện tốt. Trong quá trình tổ chức thực hiện, phát huy vai trò trách nhiệm của các đồng chí chi ủy viên và đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm cá nhân với những công việc cụ thể để kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ đề ra đạt hiệu quả cao nhất. Hàng năm, triển khai cho đảng viên viết cam kết thực hiện những điều đảng viên không được làm; các nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... làm cơ sở bình xét phân loại cuối năm.

Nét nổi bật trong hoạt động của Chi bộ Tổ dân phố 18 là đã làm tốt công tác dân vận, xây dựng được mối đoàn kết thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của tổ dân phố, xây dựng các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tổ dân phố kiểu mẫu. Năm 2018, được Đảng ủy phường Trung Sơn chọn làm điểm xây dựng Tổ dân phố kiểu mẫu, Ban chi ủy, chi bộ tổ dân phố đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch phân công cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung công việc, các đảng viên là người tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, nhân dân tin tưởng làm theo, từ việc đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng mối đoàn kết trong tổ dân phố... Cùng với đó, Chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng những công trình, phần việc cụ thể.

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ Tổ dân phố 18 đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, mở rộng các mô hình kinh tế cá thể, tăng thu nhập cho gia đình đạt trên mức bình quân của thành phố Tam Điệp là 53 triệu đồng/người/năm. Đồng thời, các đoàn thể tạo điều kiện cho hộ có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay ưu đãi. Tổ dân phố hiện không còn hộ nghèo và cận nghèo; hộ khá, giàu chiếm trên 75%; 100% đường bê tông được cứng hóa và lắp điện chiếu sáng; 98% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"…

Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các đoàn thể trong Tổ dân phố 18 đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, Tổ dân phố duy trì hoạt động hiệu quả 9 tổ liên gia tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Kết quả nổi bật trong xây dựng Tổ dân phố kiểu mẫu ở Chi bộ Tổ dân phố 18 là đã huy động sự tham gia tích cực, trách nhiệm của đảng viên và nhân dân trong đóng góp kinh phí thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa. Trong đó, nhân dân đã đóng góp xây dựng trung tâm văn hóa - thể dục thể thao của Tổ dân phố với kinh phí trên 30 triệu đồng; vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đạt gần 30 triệu đồng; vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đạt trên 11 triệu đồng… Đến nay, diện mạo của Tổ dân phố 18 được đổi thay toàn diện. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được phát động và duy trì hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng phát triển; an ninh trật tự và an toàn xã hội trong khu dân cư được giữ vững.

Bài, ảnh: Hồng Vân