Chi bộ Thôn 8 : Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Thời gian qua, chi bộ thôn 8, xã Khánh Trung (Yên Khánh) đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ đó đã nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, huy động hiệu quả sức dân chung sức, đồng lòng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Chi bộ Thôn 8 : Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Nhà văn hóa thôn 8, xã Khánh Trung (Yên Khánh).

Đồng chí Phạm Ngọc Điến, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 8, xã Khánh Trung cho biết: Thôn 8 có tổng số 139 hộ với 445 khẩu chủ yếu là làm nông nghiệp, chi bộ thôn hiện có 20 đảng viên. Trong các buổi sinh hoạt, chi bộ luôn quán triệt, triển khai, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng; đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của mỗi đảng viên, đồng thời tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến, giải quyết các vấn đề trọng tâm của thôn như: phát triển kinh tế, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi..; kịp thời nắm bắt các ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Để việc học tâp và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, chi bộ luôn chú trọng, tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Được Đảng ủy xã Khánh Trung chọn làm điểm xây dựng "Khu dân cư NTM kiểu mẫu", ban chi ủy, chi bộ thôn đã chủ động xây dựng nghị quyết, triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên phụ trách từng nội dung công việc. Chi bộ, Ban Công tác mặt trận khu dân cư và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về kết quả thực hiện của mỗi tiêu chí.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, nhớ lời Bác dạy "Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong", mọi việc của thôn đều được chi bộ thực hiện công khai, minh bạch. Cán bộ, đảng viên là người tiên phong, gương mẫu thực hiện trước, người dân tin tưởng làm theo từ việc phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, góp sức xây dựng cơ sở hạ tầng… Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, chi bộ thôn 8 đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, chú trọng liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao. Tổ chức tốt công tác sản xuất vụ đông trên đất 2 lúa, chuyển đổi phương thức sản xuất từ gieo sạ sang gieo khay cấy máy theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đến nay, thôn 8 đã xây dựng mô hình 5ha trồng lúa giống, lúa chất lượng cao (bình quân mỗi năm bán ra trên 100 tấn lúa cho các doanh nghiệp); có 5ha thực hiện gieo mạ bằng khay, cấy bằng máy; trồng vụ đông trên đất 2 lúa với các cây trồng dễ tiêu thụ như: bí ngô Nhật, dưa, rau các loại… Đời sống của nhân dân ngày càng khấm khá, thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm. Trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, chi bộ tiếp tục vận động con em quê hương trên mọi miền Tổ quốc cùng nhân nhân đóng góp kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi như: cổng chào, tường bao, nâng cấp nhà văn hóa, mua sắm dụng cụ thể dục thể thao, xây kè bờ sông, đổ đường giao thông…Toàn thôn đã chỉnh trang khu nhà văn hóa với kinh phí 65 triệu đồng; làm mới tuyến đường dài 150m và xây bờ kè sông dài 600m với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Cùng với đó, nhân dân tự giác chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Kết quả sau 2 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, diện mạo của thôn đã thay đổi toàn diện, nhận thức của người dân được nâng lên, đã cơ bản xây dựng được cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống, tạo nền tảng để phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự xã hội ổn định. Đến nay, thôn 8 đã hoàn thành 10/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và được Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, vận dụng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo lời Bác đã giúp cho chi bộ thôn 8 lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Thùy Phương

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện