Cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về quy định cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, theo quy định của Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2015 về niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và chở người thì xe taxi (dưới 9 chỗ ngồi) không thuộc đối tượng tính niên hạn sử dụng. Các loại xe khác có niên hạn sử dụng tính từ năm sản xuất xe (một số trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định tính từ năm đăng ký lần đầu).

Theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì xe taxi có niên hạn sử dụng 8 năm (tại các đô thị đặc biệt) và 12 năm (tại các địa phương khác). Nghị định không quy định tính từ thời gian nào (năm sản xuất hay năm đăng ký lần đầu). Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng cho phép niên hạn sử dụng xe taxi tính từ năm đăng ký lần đầu.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xác định niên hạn sử dụng đối với xe taxi theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 được tính từ ngày đăng ký lần đầu tiên của phương tiện.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc thực hiện quy định trên và nghiên cứu bổ sung trong quá trình rà soát, sửa đổi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014.

Theo Chinhphu

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện