Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Ngày 17/11, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 tại khu dân cư xóm Tây, thôn Trung Trữ, xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư. Cùng dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Hoa Lư.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng xóm Tây bức tranh về Bác Hồ. Ảnh: Đức Lam

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, cán bộ và nhân dân xóm Tây đã cùng nhau ôn lại truyền thống 88 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

Xóm Tây có 235 hộ, 632 khẩu và 70% dân số sống bằng nghề nông nghiệp. Những năm qua, nhân dân xóm Tây luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Trong thôn đã xuất hiện một số mô hình làm kinh tế giỏi, có hộ cho thu nhập trên 100 triệu/ha, góp phần tăng số hộ khá giả, số hộ nghèo và cận nghèo giảm.

Nhân dân trong xóm cũng tích cực đóng góp kinh phí xây dựng và chỉnh trang Nhà văn hóa, thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội". Năm 2018, các chi hội đoàn thể trong khu dân cư đều đạt danh hiệu chi hội xuất sắc, khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến, gia đình văn hóa đạt 95,3%.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc của khu dân cư xóm Tây đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí vui mừng thông báo với nhân dân về những kết quả kinh tế - xã hội mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong năm 2018.

Phát huy những thành tích đã đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Hoa Lư nói chung, cán bộ và nhân dân xóm Tây, thôn Trung Trữ nói riêng tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng thiện hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của nhiệm vụ đại đoàn kết dân tộc.

Tạo điều kiện, môi trường thuận lợi khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân phát huy năng lực, sáng tạo, đóng góp cho sự nghiệp đổi mới quê hương. Nhất là trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", xây dựng tổ dân phố, thôn xóm an toàn, văn minh.

Tiết mục văn nghệ của người dân xóm Tây tại Ngày hội.

Tiết mục văn nghệ của người dân xóm Tây tại Ngày hội. Ảnh: Đức Lam

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vun đắp, củng cố truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thực hiện tốt hương ước, quy ước, xây dựng tình làng nghĩa xóm, mình vì mọi người; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xóa đói, giảm nghèo; khuyến học, khuyến tài; giữ gìn trật tự trị an, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; phấn đấu hộ khá và hộ giàu nhiều lên, không còn hộ nghèo.

Nhân chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí Chủ tịch đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các mặt hoạt động, đặc biệt là công tác nhân sự; chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp chặt chẽ để thực hiện các nội dung của Đại hội; các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng bằng những việc làm, phần việc cụ thể, thiết thực.

Riêng MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của mình để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

*Cùng ngày, đồng chí Bùi Mai Hoa, TVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và chung vui ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" cùng bà con nhân dân tổ dân phố 20, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp. Cùng dự có lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, lãnh đạo thành phố Tam Điệp.

Các đại biểu dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân" tại

Các đại biểu dự ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại tổ dân phố 20, phường Bắc Sơn. Ảnh: Anh Tuấn

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" của tổ dân phố 20 được mở đầu bằng chương trình văn nghệ đặc sắc, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 88 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. 

Tổ dân phố 20 có 149 hộ dân với 614 khẩu. Trong những năm qua, nhân dân địa phương đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhiều năm liền tổ dân phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả thiết thực. Năm 2018, có 138 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt hơn 98%. Tổ dân phố 20 trở thành 1 trong những khu dân cư có trên 10 năm được công nhận là khu dân cư văn hóa, được các cấp tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bùi Mai Hoa đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, tính chủ động và tích cực của cán bộ, nhân dân tổ dân phố 20 đã cộng đồng trách nhiệm, đóng góp sức lực, tinh thần, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Tam Điệp giàu đẹp, văn minh.

Phát huy những thành tích đạt được, đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tổ dân phố 20 tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục triển khai Chỉ thị số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên; tập trung thực hiện chủ đề của ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường";

MTTQ các cấp thường xuyên phát động và duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với thực hiện Thông tri 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó chú trọng phát huy vai trò của các đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, người có uy tín và toàn thể nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu phố, xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về quản lý giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, vận động, cảm hóa.

Thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận các cấp về tổ chức đại hội theo tinh thần Thông tri số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Ninh Bình lần thứ XI nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dân tổ dân phố 20 phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm, giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, mỗi gia đình cần quan tâm, gần gũi, nắm tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện cho con em mình tham gia các hoạt động lành mạnh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, cùng với các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường sống lành mạnh ngay tại cộng đồng dân cư.

MTTQ các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động...

Hồng Giang - Duy Hiền