Bức tranh ngành ngân hàng: Nhiều gam màu sáng

Mặc dù việc điều hành và thực thi chính sách tiền tệ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, bức tranh tổng thể toàn ngành ngân hàng trong quý I năm 2019 đã có nhiều gam màu sáng với xu hướng tăng trưởng rõ rệt về các chỉ tiêu phấn đấu.

Bức tranh ngành ngân hàng: Nhiều gam màu sáng

Giao dịch tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình. Ảnh: Anh Tuấn

Tổng vốn huy động tăng 11,5%

Trong quý, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, giữ ổn định các mức lãi suất điều hành và chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng rà soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất huy động và cho vay hợp lý. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tiếp tục ổn định.

Cùng với điều hành lãi suất linh hoạt, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp nhằm huy động vốn nhàn rỗi từ cá nhân, tổ chức trên địa bàn như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; áp dụng nhiều chương trình khuyến mại nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở tài khoản thanh toán qua Ngân hàng; nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện ích ngân hàng; tập trung chăm sóc khách hàng, nhất là nhóm khách hàng lớn, khách hàng thân thiết..…

Bên cạnh đó, các ngân hàng, tổ chức tín dụng cũng tích cực huy động nguồn vốn ngoài tỉnh, tranh thủ cao nhất nguồn vốn điều hòa, đặc biệt là các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của tổ chức tín dụng cấp trên để cho vay phát triển kinh tế địa phương.

Do vậy, trong quý nguồn vốn được điều hành linh hoạt, đảm bảo khả năng thanh toán, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Tính đến 31/3/2019, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng ước đạt 42.060 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2018. Trong đó nguồn vốn ngắn hạn chiếm gần 70%, nguồn vốn trung và dài hạn chiếm hơn 30%. Kết quả trên được đánh giá là mức tăng trưởng nguồn vốn cao của ngành Ngân hàng Ninh Bình.

Đầu tư tín dụng chảy mạnh vào lĩnh vực ưu tiên

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, trong quý I các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm tăng trưởng tín dụng, tích cực tìm kiếm các khách hàng có tình hình tài chính tốt, áp dụng các chương trình, các gói tín dụng ưu đãi với các mức lãi suất hấp dẫn...

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã tập trung nguồn vốn cho sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên. Tích cực tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với các khách hàng trên địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng đúng quy định của pháp luật, đồng thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Các ngân hàng, tổ chức tín dụng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chương trình, các gói tín dụng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng, mở rộng cho vay. Tập trung mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng. Tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến 31/3/2019 ước đạt 75.290 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm.

Trong đó, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại, ngân hàng HTX, ngân hàng CSXH, quỹ tín dụng nhân dân ước đạt 70.382 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Cùng với công tác cho vay, các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã quan tâm, thực hiện tốt việc quản lý nợ và xử lý nợ xấu. Đến 31/3/2019, nợ xấu của các ngân hàng thương mại, ngân hàng HTX, ngân hàng CSXH, quỹ tín dụng nhân dân chiếm 1,6% tổng dư nợ.

Theo nhận xét của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, trong quý, việc đầu tư tín dụng ngân hàng được tập trung vào các lĩnh vực, chương trình ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, như: Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn ước đạt 24.600 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu năm, chiếm 37,6% tổng dư nợ các ngân hàng thương mại, ngân hàng HTX, ngân hàng CSXH, quỹ tín dụng nhân dân; dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới ước đạt 15.600 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm, chiếm 20,7% tổng dư nợ; dư nợ cho vay xuất khẩu ước đạt 1.050 tỷ đồng, chiếm 1,5% tổng dư nợ; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 12.600 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng dư nợ; dư nợ cho vay phát triển du lịch ước đạt 1.420 tỷ đồng, chiếm 2% tổng dư nợ...

Đặc biệt, trong dòng vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã ưu tiên đầu tư vào cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ, cho vay theo Quyết định 68 của Thủ tướng Chính phủ....Như vậy, tín dụng ngân hàng đã đóng góp tích cực cho việc duy trì sự tăng trưởng kinh tế và dư nợ cho vay theo ngành đã đáp ứng tốt các yêu cầu điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp tục điều hành huy động vốn và đầu tư tín dụng

Ông Hoàng Văn Thành, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh cho biết: Nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2019, nhất là về huy động vốn và tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực thi chính sách tiền tệ và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn như điều chỉnh hợp lý cơ cấu và kỳ hạn nguồn vốn, sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất, mở rộng mạng lưới huy động vốn, ứng dụng các dịch vụ tiện ích Ngân hàng tiên tiến, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt... nhằm huy động tối đa nguồn vốn nhàn rỗi tại địa bàn. Đồng thời tích cực huy động nguồn vốn ngoài tỉnh, tranh thủ cao nhất nguồn vốn hỗ trợ của các ngân hàng, tổ chức tín dụng cấp trên nhằm chủ động về nguồn vốn để đầu tư phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong đầu tư tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng bám sát mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kế hoạch tăng trưởng của tổ chức tín dụng cấp trên giao, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đầu tư tín dụng kịp thời, hiệu quả.

Việc tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng và tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tích cực triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tín dụng nông nghiệp và hạn chế tín dụng đen. Thực hiện nghiêm túc các quy định và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức tín dụng cấp trên về lãi suất, phí dịch vụ; áp dụng mức lãi suất cho vay hợp lý, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Giáng Hương