Bức tranh kinh tế năm 2019: Những gam màu sáng

Sau một năm với nhiều cố gắng, nỗ lực, mặc dù gặp không ít khó khăn song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt cao nhất từ đầu nhiệm kỳ và vượt kịch bản tăng trưởng, đạt 10,02%. 16/16 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế- xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu, trong đó có 9/16 chỉ tiêu vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là những kết quả quan trọng để tạo dấu ấn cho cả nhiệm kỳ phát triển 5 năm 2016-2020.

Bức tranh kinh tế năm 2019: Những gam màu sáng

Dây chuyền lắp ráp ô tô của Nhà máy ô tô Hyundai Thành Công (KCN Gián Khẩu). Ảnh: Anh Tuấn

Tiếp tục chuyển biến tích cực

Sản xuất công nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế với mức tăng trưởng cao nhất. Ước tính trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất đạt gần 71,38 nghìn tỷ đồng, tăng 24,26% so với năm 2018, vượt 25,81% so với kế hoạch năm. Điều này khẳng định những giải pháp trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình đã mang lại những kết quả thiết thực. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện những mục tiêu trong phát triển công nghiệp.

Đặc biệt từ khi Ninh Bình xác định tập trung hỗ trợ ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và linh kiện điện tử trở thành mũi nhọn trong phát triển công nghiệp đã có nhiều bước tiến mới. Năm 2019, các sản phẩm công nghiệp chủ lực đã chiếm tỷ trọng lớn và có mức tăng trưởng cao so với năm 2018 là: lắp ráp xe ô tô tăng 14,1% và đóng góp 26,94% vào tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp; Modul camera đạt 178,2 triệu chiếc, tăng 71,7% và đóng góp 24,11% vào tốc độ tăng trưởng toàn ngành; kính nổi tăng 34,1%, linh kiện điện tử tăng 22,4%... sự tăng trưởng của các sản phẩm công nghiệp chủ lực đã góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đi đôi với phát triển công nghiệp thì xuất khẩu cũng là một điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2019. Theo đánh giá của Sở Công thương, hoạt động xuất khẩu năm nay có sự tăng trưởng vượt bậc cả về kim ngạch và thị trường xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với năm 2018 và vượt 44,8% kế hoạch năm. Một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như: Camera và linh kiện điện thoại, Xi măng clanke, quần áo, giày, dép các loại. Ngoài ra, Sở Công thương đã phối hợp làm tốt công tác cấp Giấy chứng nhận xuất xứ, tiếp nhận và cấp 335 bộ C/O tạo điều kiện rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập khẩu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Tập trung phát triển theo chiều sâu

Nền kinh tế của tỉnh đang tiếp tục đà tăng trưởng, trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và tận dụng tối đa các cơ hội do đó năm 2020 tỉnh xác định thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế.

Tại phiên họp giao ban UBND tỉnh cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, hiệu quả, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Phát triển công nghiệp với các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, các dự án có quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng công nghiệp- xây dựng khoảng 11,1% trong đó riêng công nghiệp tăng 12,5% so với năm 2019.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp nhất là dịch vụ du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với bảo tồn và phát triển giá trị của di sản. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Năm Du lịch Quốc gia 2020- Hoa Lư, Ninh Bình phấn đấu năm 2020 đón 7,78 triệu lượt khách với doanh thu du lịch đạt 3,9 nghìn tỷ đồng.

Thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp theo hướng tiên tiến và bền vững. Tiếp tục triển khai đồng bộ, thực chất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Đề án OCOP tỉnh Ninh Bình.

Có thể nói với sự chỉ đạo đúng hướng của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành cộng đồng doanh nghiệp, quân và dân trong tỉnh nền kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2019 đã có nhiều khởi sắc, tạo những dấu ấn quan trọng để tỉnh bước vào năm 2020 với khí thế và quyết tâm đạt kết quả cao.

Bài, ảnh: Nguyễn Thơm