Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Sáng 16/11, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung.

Cùng dự có đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; hơn 200 học viên là đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường truyền đạt 3 chuyên đề. Đó là: Những vấn đề cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề cơ bản về công tác nội chính và cải cách tư pháp; công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Bồi dưỡng công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp
Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung.

 

Đây là những chuyên đề hết sức cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giúp cho các cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh công tác nội chính và phòng chống tham nhũng luôn được các cấp ủy trên địa bàn tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.

Bồi dưỡng công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp
Đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu bế mạc lớp bồi dưỡng.

 

Đồng chí đề nghị, sau lớp tập huấn nghiệp vụ, các đồng chí cán bộ và bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực các cấp cần tiếp tục nghiên cứu kỹ văn bản, nhất là các văn bản mới. Từ đó làm tốt hơn công tác tham mưu, đảm bảo đầy đủ, đúng, trúng, sát với tình hình và diễn biến thực tế.

Đối với các đồng chí lãnh đạo quản lý cần nêu cao vai trò người đứng đầu, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính Tỉnh ủy sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu và thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Minh Hải - Trường Giang