Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2009

Ngày 24-7, tại hội trường Liên cơ quan Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2009.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền năm 2009

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng. Ảnh: Đức Lam.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng. Học viên của lớp học là các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên theo dõi, làm công tác dân vận của các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh. Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe đồng chí Hoàng Tiến Cát, Phó Giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học Dân vận, Ban Dân vận Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy giảng các chuyên đề: Công tác dân vận chính quyền và xây dựng điển hình "Dân vận khéo" của chính quyền; Mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương chọn chủ đề năm 2009 là "Năm Dân vận chính quyền", Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, của cán bộ, công chức đối với công tác dân vận trong tình hình hiện nay, từng bước đưa công tác dân vận chính quyền đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên cũng được quán triệt nội dung Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 5-6-2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "dân vận khéo", Kế hoạch số 43 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức hoạt động "Năm dân vận chính quyền" và Hướng dẫn số 07 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".                                                

 Minh Châu