Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Sáng 23/5, Ban chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Quang cảnh hội nghị bồi dưỡng.

Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Bùi Mai Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đại biểu Ban chỉ đạo 35 Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; Tổ thư ký, nhóm chuyên gia, cộng tác viên Ban chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.

bảo vệ nền tảng tư tưởng của đàng
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Mai Hoa phát biểu khai mạc hội nghị bồi dưỡng.

 

Phát biểu khai mạc hội nghị bồi dưỡng, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bùi Mai Hoa nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. 

Nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo 35 tỉnh tổ chức bồi dưỡng, nghiệp vụ cho những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Để lớp bồi dưỡng đạt chất lượng, hiệu quả, đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực trong nghiên cứu, học tập; chấp hành nghiêm túc thời gian, chương trình hội nghị; vận dụng có hiệu quả những kiến thức được nghiên cứu vào thực tiễn, kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại địa phương, cơ quan, địa phương, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

bảo vệ nền tảng tư tưởng của đàng
Báo cáo viên Trung ương truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng.

 

Ngay sau phát biểu khai mạc, các học viên đã được nghe các báo cáo viên Trung ương giới thiệu, truyền đạt các chuyên đề liên quan đến những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó giúp các học viên nắm vững hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/5.

Mai Lan- Đức Lam