Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 578/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020, ngày 12/7, Sở Tư pháp đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho doanh nghiệp

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Dự lớp bỗi dưỡng có đại diện Ban Quản lý chương trình135 Bộ Tư pháp, lãnh đạo Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế doanh nghiệp và cán bộ pháp chế các sở nghành, phòng Tư pháp các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc các tổ chức tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã nghe báo cáo viên của trường Đại học Luật Hà Nội giới thiệu và truyền đạt các nội dung về: hòa giải thương mại, nhận diện hòa giải thương mại, trình tự, thủ tục hòa giải thương mại và một số lưu ý khi lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh; về hòa giải viên hòa giải thương mại; các ưu, nhược điểm của việc hòa giải thương mại; hòa giải viên và tổ chức hòa giải viên; giải quyết tranh chấp tại trọng tài và giải quyết tranh chấp tại Tòa án…

Nhiều câu hỏi của học viên tại lớp bồi dưỡng về khókhăn, vướng mắc khi hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, được báo cáo viên trao đổi sát với thực tế, tạo điều kiên cho học viên nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng đã tạo điều kiện cho các học viên tiếp cận các thông tin về pháp luật, cập nhật các quy định mới của pháp luật về doanh nghiệp, nắm bắt các chế độ chính sách pháp luật hiện hành để phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời hạn chế những rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Sau lớp bồi dưỡng, các học viênđược cung cấp thêm các tài liệu có liên quan đến pháp luật trong kinh doanh để tiếp tục nghiên cứu, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm bổ sung kiến thức, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; từ đó góp phần tích cực cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh,góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Dũng- Anh Tuấn