Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của cử tri

Căn cứ kết luận của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc của Bộ trưởng với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình tại Thông báo số 1371/TB-LĐTBXH ngày 10/4/2018 và đề nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 29/ĐĐBQH ngày 27/6/2018 về việc xem xét, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" đối với bà Phạm Thị Sảo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Trước hết, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội bày tỏ sự trân trọng với hy sinh của liệt sỹ Đỗ Văn Thùy đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" đợt 3 năm 2018 đề nghị xác nhận liệt sỹ đối với 241 trường hợp, trong đó có liệt sỹ Đỗ Văn Thùy, nguyên quán: Xã Ninh Khánh, huyện Gia Khánh, tỉnh Ninh Bình.

2. Việc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Việc đề xuất truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ, Điều 5 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Sau khi liệt sỹ Đỗ Văn Thùy được cấp Bằng Tổ quốc ghi công, đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình chỉ đạo cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình quan tâm, giám sát việc thực hiện.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo và cảm ơn sự quan tâm giám sát của đại biểu đến lĩnh vực của Bộ, ngành.