Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm việc tại tỉnh về việc thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Ngày 29/6, đoàn kiểm tra của Bộ Kế hoạch &Đầu tư do đồng chí Thứ trưởng Võ Thành Thống làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về thực hiện, thi hành quy định của luật HTX năm 2012; tình hình phát triển HTX tại địa phương và việc thực hiện tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất của xã đạt chuẩn NTM. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư làm việc tại tỉnh về việc thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau 8 năm thi hành Luật HTX năm 2012, Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Công tác ban hành văn bản của tỉnh được thực hiện đầy đủ, nội dung phù hợp với các quy định của Trung ương và điều kiện đặc thù của địa phương. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về HTX được quan tâm thực hiện. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ HTX được tăng cường, triển khai kịp thời, đúng đối tượng.  

Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động của các HTX trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Hiện toàn tỉnh có 389 HTX, trong đó số HTX hoạt động hiệu quả là 264, doanh thu trung bình của HTX khoảng 1,5 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận trung bình khoảng 257 triệu đồng/HTX, thu nhập trung bình của thành viên HTX khoảng 2,1 triệu đồng/ người/tháng. Đặc biệt đến hết năm 2019, có 42 HTX đã xây dựng được một số sản phẩm theo chuỗi, theo đó góp phần tăng diện tích canh tác, quy mô và chất lượng sản phẩm được nâng cao, doanh thu hàng năm tăng.

Thực hiện xây dựng NTM, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất được xác định là tiêu chí quan trọng, nền tảng thực hiện nhiều tiêu chí khác nên được tỉnh ưu tiên chỉ đạo thực hiện. Đến nay, Ninh Bình có 101/118 xã đạt tiêu chí này, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.  

Để các HTX hoạt động hiệu quả, tỉnh Ninh Bình đã kiến nghị, đề xuất với các bộ, ngành và Chính phủ một số vần đề như: sửa đổi Luật HTX năm 2012 theo hướng khắc phục những bất cập, tồn tại, có quy định phù hợp với bản chất HTX; ban hành chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí đối với HTX; ban hành các quy định về thống kê, theo dõi, đánh giá và báo cáo hoạt động của HTX cho đơn giản, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Ngọc, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định, phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Đặc biệt, sau khi Luật HTX năm 2012 ra đời, vai trò của HTX lại càng trở nên rõ nét.  

Riêng với Ninh Bình HTX còn mang tính chất phục vụ, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Tuy nhiên, sự phát triển các HTX theo Luật HTX năm 2012 ở tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đồng chí kiến nghị thêm với đoàn công tác, xem xét ghi nhận những tồn tại, hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh và có cơ chế, chính sách ưu đãi để tạo điều kiện cho sự phát triển mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Võ Thành Thống  đánh giá cao sự phát triển của các HTX theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong thời gian qua.  

Đồng chí lưu ý, mặc dù đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực tế ở Ninh Bình vẫn còn nhiều HTX quy mô hoạt động nhỏ hẹp, nguồn vốn hạn chế; các mô hình hoạt động tốt chưa nhiều, chưa đa dạng.  

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Ninh Bình cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn thực hiện pháp luật và chính sách về phát triển kinh tế tập thể; có thêm các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho mô hình kinh tế tập thể HTX. Các HTX trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các điều kiện thực tiễn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh.  

Trước đó, buổi sáng cùng ngày đoàn đã đi khảo sát thực tế tại một số HTX trên địa bàn tỉnh.

      Hà Phương- Anh Tuấn

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện