Bộ đội Biên phòng tỉnh: Phát động phong trào xây dựng nông thôn mới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào Bộ đội Biên phòng Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới".

Thời gian qua, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết 80/NQ-CP ngày 19-5-2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững từ năm 2011 đến năm 2020; 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/ĐU ngày 25-7-2008 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc Bộ đội Biên phòng tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương nơi đóng quân và địa bàn đơn vị quản lý (giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư) đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn nông thôn mới.

Do đó, phong trào "Bộ đội Biên phòng Ninh Bình chung sức xây dựng nông thôn mới" sẽ tập trung xây dựng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân (KVBGB) xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Tích cực chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương nơi đóng quân và địa bàn đơn vị quản lý an toàn, vững mạnh. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho địa phương trong việc xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bồi dưỡng kiến thức an ninh - quốc phòng cho nhân dân, vận động nhân dân (KVBGB) thực hiện nếp sống văn hóa mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Trọng Hoạt