Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn

Bộ CHQS tỉnh vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011); 67 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011); 22 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2011).

Bộ CHQS tỉnh triển khai kế hoạch kỷ niệm các ngày lễ lớn

Những ngày đầu thành lập QĐND Việt Nam. Ảnh tư liệu

Các hoạt động chủ yếu là: Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, bài học kinh nghiệm và giá trị lịch sử của ngày toàn quốc kháng chiến; lịch sử, bản chất, truyền thống, những mốc son, sự kiện lịch sử vẻ vang trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội. Những chiến dịch, những trận đánh có ý nghĩa lịch sử; những tập thể, cá nhân lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc...

 

Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2011"; phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn và địa phương tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT, thăm quan bảo tàng truyền thống, căn cứ cách mạng...

 

Qua đó khơi dậy lòng tự hào, sức sáng tạo, tinh thần độc lập tự chủ, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Hồng Nam