Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Ngày 29/6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm. Tới dự có Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3; đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Các đại biểu dự hội nghị

6 tháng đầu năm, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đặc biệt là của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối kết hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan quân khu, các sở, ban, ngành, đoàn thể; đội ngũ cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. 

Nổi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hiệu quả các mặt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; xây dựng, huấn luyện dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; công tác tổ chức đại hội đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cách ly, phòng chống dịch Covid -19… 

Bên cạnh đó, chú trọng quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch tác chiến biển, đảo; điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của đơn vị năm 2020. Đồng thời, thực hiện nghiêm chế độ liên thẩm quân số hàng hàng tháng giữa các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức lực lượng quân báo, trinh sát nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ, thu thập, nghiên cứu tổng hợp tin tức nhanh, chính xác, hiệu quả. 

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác dân vận, nhất là trong phòng, chống dịch COVID-19… Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, người có công với cách mạng; Quan tâm bảo đảm tốt công tác hậu cần…

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3 đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong thời gian qua; đồng thời, nêu ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị.

Đồng chí đề nghị 6 tháng cuối năm, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân tỉnh về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến theo chỉ đạo của Quân khu. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đặc biệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ chỉ huy, quản lý gắn với nhân sự tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2025 bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng tốt. Cùng với đó, triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần; tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19…

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tặng bằng khen, giấy khen.

Tin, ảnh: Đức Lam