Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Đoàn kiểm tra Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh do Đại tá Đinh Công Thanh, TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh vừa đi kiểm tra công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 tại huyện Hoa Lư và Yên Khánh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020,  Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hoa Lư, Yên Khánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ như: công tác đăng ký, quản lý nguồn, tổ chức sơ tuyển, xét duyệt bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao kết quả công tác khám tuyển của huyện Hoa Lư và Yên Khánh, đồng thời đề nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, làm tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội, thường xuyên thăm hỏi, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ ổn định cuộc sống, để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Hoàng Tâm

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện