Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3

Sáng 29/5, tại trường Quân sự tỉnh, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, cho cán bộ thuộc đối tượng 3 năm 2019.

Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên.

Sau 15 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước việt Nam về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và các hoạt động đối ngoại, phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao, một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện...

Phát biểu tại lễ bế mạc, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các học viên trên cơ sở kiến thức đã học, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.Đồng thời, thường xuyên quán triệt nắm chắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt chứng nhận khá, giỏi. Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng quốc phòng và an ninh cho các học viên.

Hồng Nam