Bế giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị khóa 2 năm 2009

Bộ CHQS tỉnh và Trường Quân sự Quân khu III vừa bế giảng lớp đào tạo sỹ quan dự bị chính trị năm 2009 cho cán bộ dân - chính - Đảng của các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Qua 3 tháng học tập, các học viên đã được nghiên cứu học thuyết Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh nhân dân và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; lý luận và thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; công tác quân sự, quốc phòng địa phương; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng và hoạt động của lực lượng vũ trang địa phương và công tác động viên quân đội, nguyên tắc, thứ tự công tác tổ chức và thực hành chiến đấu của một số hình thức chiến thuật từ cấp tiểu đội đến đại đội, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng ngắn K54; công sự ngụy trang, lựu đạn, thuốc nổ và địa hình quân sự.

Qua học tập, các học viên nắm vững được một số quan điểm cơ bản trong đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội và công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam và khả năng quản lý, chỉ huy lãnh đạo, đơn vị dự bị động viên cấp phân đội, sẵn sàng động viên phục vụ quân đội khi có yêu cầu.

Kết quả thi tốt nghiệp, 100% học viên đạt yêu cầu; trong đó có 75,5% khá giỏi, 5 học viên được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập, 66 đồng chí được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và phong quân hàm sỹ quan dự bị.

 

Đức Lâm