Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K59

Chiều 24/5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K59 năm 2023.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K59

Lãnh đạo Trường Chính trị trao chứng chỉ cho các học viên.

Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương K59 năm 2023 được khai giảng ngày 1/4/2023. Trong thời gian học tập tại trường, học viên được nghiên cứu chương trình bồi dưỡng đối với Công chức ngạch chuyên viên và tương đương theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 2/6/2022 của Bộ Nội vụ; gồm 3 phần học: Phần 1, kiến thức chung gồm 7 chuyên đề và 2 chuyên đề báo cáo; phần 2 kỹ năng gồm 9 chuyên đề và 2 chuyên đề báo cáo; phần 3, các học viên kiểm tra va đi thực tế tại xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý Nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả học tập lớp bồi dưỡng, 100% học viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học; có 2 học viên được xếp loại giỏi, tỷ lệ  2,7% ; 63 học viên xếp loại khá, tỷ lệ 84% ;10 học viên trung bình, tỷ lệ 13,3%.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 6 học viên đạt thành tích cao trong học tập được các học viên suy tôn và được Trường Chính trị tỉnh tặng giấy khen.

Phát biểu bế giảng lớp  bồi dưỡng, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh biểu dương kết quả đạt được của các học viên, đánh giá sự nỗ lực của các giảng viên và tập thể lớp, hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ vận dụng sáng tạo những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được vào thực tiễn công việc, nâng cao hơn nữa năng lực thực thi công vụ, hoàn thành tốt công việc được giao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Trần Dũng - Trường Giang