Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Ngày 31/3, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Ninh Bình tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Đức Lam.

 

 

Lớp học được tổ chức từ 25-31/3/2009. Tham gia lớp học có 68 học viên, ở 17 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đây là những đoàn viên ưu tú ở các sở, ban, ngành, đoàn thể trong Khối cơ quan tỉnh.

Trong thời gian một tuần, các học viên được nghiên cứu 5 nội dung: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp học, các học viên được kiểm tra kiến thức hiểu biết qua các bài giảng: kết quả 100% đạt khá giỏi, trong đó có 10 học viên đạt xuất sắc.

                                                                              

Minh Quang

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện