Ninh An tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn

Những ngày này, cùng với nhiều địa phương khác trong huyện Hoa Lư, xã Ninh An đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

LĐLĐ tỉnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Ngày 15/3, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Thành phố Ninh Bình tích cực triển khai các công việc phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã thực hiện được các bước theo đúng quy trình của cuộc bầu cử. Từ thành phố cho đến các xã, phường trên địa bàn đang tích cực triển khai các công việc phục vụ cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Bàn giao hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 14/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình đã tổ chức hội nghị bàn giao cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

MTTQ tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Những ngày này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn thành phố Ninh Bình đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng như các ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Căn cứ quy định của pháp luật, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đang tích cực tham gia cuộc bầu cử đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng quy trình, tiến độ, thời gian theo quy định.

Ninh Bình được bầu 6 đại biểu Quốc hội

Theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh Ninh Bình có số đơn vị bầu cử là hai; số đại biểu Quốc hội được bầu là sáu.

Tăng cường phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chiều 2/3, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp công tác năm 2015, trọng tâm công tác phối hợp năm 2016.

Phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Theo Nghị quyết số 04/PC-HĐBCQG ngày 15 tháng 12 năm 2015, Hội đồng bầu cử Quốc gia phân công thành viên như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Theo Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII, danh sách thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: