Bảo vệ và nâng cao nhận thức, sự quan tâm đến di sản khảo cổ của Tràng An

Tràng An là một ví dụ rất độc đáo về lịch sử loài người. ở đây chúng ta có thể tìm hiểu được việc môi trường biển tác động đến việc hình thành tính cách loài người như thế nào; những cách thích nghi của con người, những thay đổi về văn hóa trước sự thay đổi mực nước biển trong quá khứ...

Bảo vệ và nâng cao nhận thức, sự quan tâm đến di sản khảo cổ của Tràng An

Những giá trị khảo cổ học ở Tràng An không chỉ có ý nghĩa đối với Việt Nam mà còn mang tầm khu vực và thế giới, do vậy cần có một sự hiểu biết đầy đủ để giữ gìn và phát huy thật tốt những giá trị đó. Mục tiêu là bảo vệ và nâng cao nhận thức và sự quan tâm đến di sản khảo cổ của Tràng An thông qua việc kết hợp các phương pháp như giám sát chặt chẽ, đánh giá thường xuyên; huy động sự tham gia của chính quyền và cộng đồng trong việc bảo vệ cũng như việc quảng bá về các di sản khảo cổ.

Các địa điểm khảo cổ học cũng có thể được sử dụng để giúp thúc đẩy du lịch bền vững ở Ninh Bình. Trung tâm Du khách Tràng An là một điểm nhấn quan trọng để giới thiệu với du khách về các di sản văn hóa thông qua trưng bày, triển lãm, tài liệu quảng cáo và giới thiệu. Việc tham quan các địa điểm khảo cổ hiện nay chưa được mở rộng, tuy nhiên, những nỗ lực đang được tiến hành để đưa các địa điểm khảo cổ học của Tràng An đến với công chúng như cung cấp hình ảnh trực quan thông qua các mô hình máy tính 3D của các địa điểm khảo cổ cũng như những thông tin về những hiện vật được tìm thấy, những tiến trình của việc khai quật như thế nào và sự quan trọng của địa điểm khảo cổ cũng được tính đến.

Tiến sỹ Ryan Rabatt

Giảng viên đại học Queen, Vương quốc Anh, Giám đốc dự án nghiên cứu sự thích ứng của người Việt cổ tại Tràng An