Bảo vệ, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động "Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" giai đoạn 2007-2009.

Bảo vệ, quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật

Ảnh minh họa.

Hơn 2 năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh về cuộc vận động "Quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" do Tổng cục Kỹ thuật và Bộ Tư lệnh Quân khu III phát động, đưa nội dung cuộc vận động vào chương trình huấn luyện cho các đối tượng, tạo được phong trào thi đua Quyết thắng sôi nổi, rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hoàn thành dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ và quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tại Kho quân khí tỉnh, 100% vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật, đạn dược được đăng ký đến từng số hiệu, hệ thống cơ sở kỹ thuật các cấp được đầu tư củng cố, nâng cấp và xây dựng mới theo quy hoạch tổng thể phù hợp với phương án tác chiến phòng thủ của tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu cho lực lượng vũ trang tỉnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Hàng năm, từ Bộ CHQS tỉnh đến các đơn vị đều tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ, thực hành tiết kiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị, đề cao trách nhiệm của các cá nhân và tập thể, nâng cao niên hạn sử dụng và phương tiện kỹ thuật bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Đức Phòng

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện