Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo vệ môi trường

Sáng 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát công tác bảo vệ môi trường tại Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình và Nhà máy xi măng Duyên Hà.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về công tác bảo vệ môi trường

Đoàn đi giám sát thực tế tại Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình. Ảnh: Minh Đường

Tham gia đoàn giám sát có đại diện các Ban của HĐND tỉnh; Chi cục môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các địa phương đơn vị đóng quân.

Tại Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình, Đoàn ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong công tác bảo vệ môi trường trong những năm qua, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững.

Công ty đã áp dụng và được chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015. Công ty định kỳ thực hiện quan trắc môi trường với tần suất 4 lần/năm.

Hệ thống chụp, quạt hút thu gom khí phát tán tại cửa lò, đỉnh cao lò để xử lý khí phát tán ra ngoài môi trường đã được Công ty đầu tư. Năm 2017, Công ty đã đầu tư thêm 1 bể lắng vào công đoạn xử lý nước thải sản xuất nhằm tận thu triệt để cặn rắn trong nước thải.

Năm 2018 đầu tư hệ thống quan trắc onnile đến này đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với các thông số về môi trường được cập nhật và truyền tải về sở Tài nguyên và Môi trường. Các kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý đều đạt yêu cầu theo quy chuẩn Việt Nam.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thường xuyên bảo dưỡng định kỳ máy, trồng nhiều cây xanh xung quanh tường vây, không để phát sinh tiếng ồn của các bộ phận chuyển động lớn hơn ra ngoài...

Với kiến nghị của cử tri về việc vẫn xả khói bụi ra môi trường vào khoảng 23h đêm là không có; hệ thống quan trắc online cho thấy rõ các thông số về môi trường luôn đảm bảo theo quy định; song có lúc và thời điểm máy hỏng phải thay thế, sửa chữa, khắc phục thì các thông số này có thể không đảm bảo theo quy định.

Tại Nhà máy xi măng Duyên Hà, công tác bảo vệ môi trường được Nhà máy quan tâm như trồng nhiều cây xanh trong khuôn viên nhà máy, dùng xe chở nước tưới đường hạn chế bụi cơ học; thay thế hệ thống hút bụi tĩnh điện bằng hệ thống lọc bụi túi; đang xây dựng hệ thống quan trắc online tại 8 điểm trong khuôn viên nhà máy…

Đoàn giám sát cũng ghi nhận sự nỗ lực cố gắng Nhà máy trong công tác bảo vệ môi trường; đi tiên phong trong trong việc xây dựng hệ thống quan trắc online và yêu cầu Nhà máy hoàn chỉnh báo cáo gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 25/11.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã đi thực tế xem xét, kiểm tra các công trình, thiết bị xử lý môi trường, bảo vệ môi trường và quan trắc môi trường tại các đơn vị.

*Chiều ngày 21/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại Công ty xi măng Vicem Tam Điệp và Sở Xây dựng.

Đoàn giám sát tại Công ty

Đoàn giám sát tại Công ty xi măng Vicem Tam Điệp. Ảnh: Anh Tuấn

 

Tại Công ty xi măng Vicem Tam Điệp, đoàn ghi nhận những nỗ lực của Công ty trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như: Về nước thải, nước thải sinh hoạt phát sinh được thu gom, xử lý qua hệ thống công suất 20m3/giờ, sau đó thải ra suối Khe Rồng, nước thải sản xuất được thu gom, tái tuần hoàn sử dụng;

Khí thải, bụi phát sinh được sử lý qua lọc bụi tĩnh điện, sau đó thải ra môi trường qua ống khói cao 115m, lắp đặt hệ thống lọc bụi tay áo để xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn nghiền xi, nghiền than...

Chất thải rắn được thu gom và ký hợp đồng với Công ty môi trường đô thị Tam Điệp vận chuyển xử lý; Chất thải nguy hại phát sinh được thu gom, phân loại lưu giữ vào kho theo quy định và hợp đồng với Công ty TNHH Tân Thuận Phong để vận chuyển, xử lý.

Với kiến nghị của cử tri về việc khói bụi thải ra môi trường, đại diện công ty cho biết, để ngăn ngừa phát thải vượt giới hạn và đảm bảo các yêu cầu của pháp luật, Công ty đã đầu tư lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống giám sát khí thải online nhằm kịp thời phát hiện và xử lý khi các yếu tố ô nhiễm khí thải sắp vượt ngưỡng cho phép. Tuy nhiên có thời điểm điện áp sụt giảm khiến nhà máy gặp sự cố, phải tiến hành sửa chữa, khắc phục thì các thông số này có thể không đảm bảo theo quy định.

Tại Sở Xây dựng, đoàn giám sát cùng các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ hp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIV.

Đoàn làm việc tại Sở Xây dựng. Ảnh: Anh Tuấn

Đoàn làm việc tại Sở Xây dựng. Ảnh: Anh Tuấn

 

Về việc sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Mai Sơn (huyện Yên Mô), Sở Xây dựng đã trình UBND đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xã Mai Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sau khi nghiên cứu nội dung hồ sơ quy hoạch, do còn một số nội dung định hướng quy hoạch cần phải làm rõ thêm, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Yên Mô kiểm tra, rà soát lại cho phù hợp. Hiện nay huyện Yên Mô đang nghiên cứu điều chỉnh lại phương án quy hoạch và hoàn hiện hồ sơ đồ án.

Về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đấu giá đất tại xã Yên Thắng (huyện Yên Mô), Sở Xây dựng đã căn cứ vào các nội dung đề nghị của UBND huyện Yên Mô để tham mưu đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND huyện Yên Mô tiếp tục triển khai thực hiện việc thu hồi hơn 10.000m2 đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại các vị trí đã được quy hoạch đất ở xã Yên Thắng.

Hiện nay, UBND tỉnh đã có chủ trương giao UBND huyện Yên Mô điều chỉnh lại quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Yên Thắng cho phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nội dung triển khai quy hoạch Khu đô thị mới 51 ha xã Ninh Tiến (thành phố Ninh Bình) ban đầu dự kiến tổ chức thực hiện theo hình thức Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sau đó đấu giá quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Tuy nhiên căn cứ theo điều kiện thực tế, UBND thành phố Ninh Bình đã báo cáo UBND tỉnh tổ chức theo hình thức đầu tư dự án nhà ở thương mại và lựa chọn chủ đầu tư để thực hiện toàn bộ dự án. Sở Xây dựng đã đăng tải Danh mục dự án khu đô thị mới, khu dân cư, công bố lựa chọn Chủ đầu tư năm 2018 trên Báo Đấu thầu; Trang thông tin điện tử về đầu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để mời các nhà đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Dự án trên chưa có các nhà đầu tư quan tâm nên chưa tổ chức mời thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng hoàn chỉnh báo cáo, gửi về Ban Pháp chế HĐND tỉnh trước ngày 25/11.

Đinh Chúc- Thái Học

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện