Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Nho Quan, huyện Hoa Lư, huyện Kim Sơn và huyện Gia Viễn có ý kiến kiến nghị như sau:

Trả lời bạn đọc

Hỏi: Xin cho biết các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức?

Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Lập (Gia Viễn) đề nghị: Hiện nay, đường tải điện từ trạm biến áp xóm Long An đến các hộ dân bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cũng như nhu cầu sử dụng. Đề nghị Điện lực huyện Gia Viễn xem xét có giải pháp khắc phục.

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri huyện Nho Quan, thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn có ý kiến kiến nghị như sau:

Trả lời bạn đọc

Hỏi: Xin cho biết về nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức cấp xã và các quy định về bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã?

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Vượng, Gia Trung (Gia Viễn) tiếp tục kiến nghị: Lượng bèo tây ở sông Hoàng Long cụt phủ kín bề mặt kênh, hạn chế rất nhiều dòng chảy khi trạm bơm trụ đứng vận hành, ảnh hưởng việc tiêu úng, nhất là trong mùa mưa bão. Đề nghị Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện có giải pháp khắc phục tình trạng trên.

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Cử tri các huyện: Kim Sơn, Yên Khánh, Nho Quan và Hoa Lư có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Liên Sơn (Gia Viễn), phường Tây Sơn (thành phố Tam Điệp) và phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Điều chỉnh dự án xây dựng Trạm bơm Khánh Thủy

Trả lời bạn đọc

Hỏi: Con của người lao động (NLĐ) có tham gia BHXH bị ốm thì NLĐ có được hưởng chế độ ốm đau không? Nếu cả cha và mẹ đều tham gia BHXH thì ai được hưởng chế độ này?

Cử tri hỏi, cơ quan chức năng trả lời

Cử tri xã Gia Xuân (Gia Viễn), phường Bắc Sơn (thành phố Tam Điệp) và phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) có ý kiến kiến nghị như sau:

Cử tri hỏi - cơ quan chức năng trả lời

Đáp ứng đủ nguồn điện phục vụ cho nuôi trồng thủy sản

Trả lời bạn đọc

Một số bạn đọc hỏi về việc Chính phủ ban hành quy định mới về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN); quy định này có hiệu lực từ khi nào? Mức đóng cụ thể được quy định ra sao? Trường hợp nào được áp dụng mức đóng thấp hơn?

Cử tri hỏi-cơ quan chức năng trả lời

Cử tri phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp) đề nghị về việc quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư sau khi thực hiện GPMB thực hiện dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn đi qua khu vực phường Tân Bình ở vị trí phù hợp, đảm bảo đồng bộ hạ tầng để các hộ gia đình chuyển đến ở ổn định cuộc sống và sản xuất.

Trả lời bạn đọc

Hỏi: Xin cho biết các quy định về: Quản lý chất lượng giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng và việc ghi nhãn, quảng cáo giống cây trồng?