Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Nho Quan

Sáng 9/7, đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Dân vận Huyện ủy Nho Quan về việc thực hiện Quyết định số 290/QĐ/TW, ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban Dân vận Trung ương làm việc tại Nho Quan

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và đại diện một số cơ quan, đơn vị của huyện Nho Quan.

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nho Quan thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị về việc "ban hành Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị".

Sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị và Quyết định số 226 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể theo hướng nắm chắc tình hình; cho ý kiến chỉ đạo từng công việc cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác dân vận; chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được quy định trong Quy chế công tác dân vận; củng cố, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Kết quả cụ thể: kinh tế địa phương phát triển khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 6,1%/năm và giai đoạn 2015-2020 đạt 10%/năm; giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác đạt 100 triệu đồng, gấp 2,2 lần năm 2010, tăng 54 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt cao; tỷ lệ hộ nghèo dự kiến đến cuối năm 2020 giảm còn 2,55% (giảm 6,54% so với năm 2010); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 41,3 triệu đồng; năm 2020 ước đạt 43 triệu đồng (gấp 3,1 lần năm 2010);

Đến nay, toàn huyện đã có 18/26 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở hoạt động có hiệu qảu, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ Đảng, tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định 290; vai trò của công tác dân vận đối với những vấn đề trọng tâm như: Công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là ở các xã 135; chất lượng của công tác tiếp dân, công tác cải cách thủ tục hành chính; Hiệu quả công tác vận động nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện; Trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến pháp luật; Hiệu quả của công tác dân vận trong lĩnh vực công an nhân dân...

Buổi chiều, đoàn tiếp tục có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Ninh Bình.

Đào Hằng- Minh Quang