Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV

Chiều ngày 20/10, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV

Đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh nêu rõ: 9 tháng đầu năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Nhà nước, NHCSXH Việt Nam, góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh đạt trên 1.748 tỷ đồng, đạt 94,1 % kế hoạch, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn. Công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo thực hiện theo đúng đối tượng, chế độ, đúng quy trình nghiệp vụ.

Doanh số cho vay đạt trên 430 tỷ đồng cho trên 23.600 lượt hộ vay. Tổng dư nợ đạt trên 1.746 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng dư nợ tập trung vào 3 chương trình tín dụng: cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường, cho vay hộ mới thoát nghèo. Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,34% tổng dư nợ, giảm 0,11% so với 31/12/2014.

Tại hội nghị, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân nội dung liên quan đến kết quả cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi và tỷ lệ nợ quá hạn một số đơn vị cao; đồng thời đưa ra những giải pháp giải quyết từng trường hợp cụ thể.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bản tỉnh trong 9 tháng vừa qua.

Đồng chí yêu cầu, trong quý IV, NHCSXH tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, các sở, ngành liên quan, các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp thực hiện đã đề ra trong kế hoạch của Ban đại diện, trong đó lưu ý 3 nhiệm vụ sau: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các chương tình tín dụng ưu đãi và chức năng, nhiệm vụ, ý nghĩa, tác dụng của NHCSXH để người dân nắm bắt, tiếp cận với nguồn vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả ; Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tín dụng năm 2015, kể cả kế hoạch đã bổ sung, phấn đấu đạt vượt mức chỉ tiêu đã đề ra; Phối hợp, tăng cường các biện pháp thu hồi các khoản nợ quá hạn, nhất là các khoản nợ tồn đọng lâu ngày, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3%.

Hồng Giang - Trường Giang