Ban CHQS huyện Yên Khánh tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đợt I

Ban CHQS huyện Yên Khánh vừa tổ chức ra quân huấn luyện đợt 1 năm 2011 cho lực lượng dân quân 4 xã thuộc cụm 4 của huyện.

Ban CHQS huyện Yên Khánh tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đợt I

Huấn luyện DQTV ở cơ sở. Ảnh: Hồng Nam

Trong thời gian 15 ngày, lực lượng dân quân cơ động được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Luật Dân quân tự vệ năm 2009; các môn quân sự...  Cuối đợt huấn luyện tập trung, Ban CHQS huyện sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng từng nội dung khoa mục, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm làm công tác chuẩn bị tổ chức huấn luyện các đợt tiếp theo.

Hồng Nam