Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

Sáng 10/11, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập

Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kiểm tra địa điểm diễn tập.

Cùng đi có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành viên Ban chỉ đạo Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn và đoàn đã kiểm tra các địa điểm,  khu vực diễn tập vận hành cơ chế thực hành, thực binh của tỉnh và địa phương, đơn vị tham gia diễn tập cùng tỉnh. 

Qua kiểm tra thực tế tại các địa điểm, khu vực tổ chức diễn tập và nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo kết quả công tác chuẩn bị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Thường trực Ban Tổ chức, các Tiểu ban diễn tập, các địa phương diễn tập cùng tỉnh trong thời gian qua. Các đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ, đến nay cơ bản đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh
Công tác chuẩn bị tại khu vực Bệnh viện dã chiến.

 

Nhấn mạnh cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua diễn tập nhằm thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu cũng như trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng tác chiến của các cơ quan, đơn vị trong các trạng thái quốc phòng, kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương trong tình hình mới. 

Vì vậy thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tập trung cao cho nhiệm vụ diễn tập. Tăng cường phối hợp, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu vực, địa điểm diễn tập; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất về nội dung, chương trình để cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 diễn ra thành công, an toàn về mọi mặt đúng theo kế hoạch, ý định đã đề ra. 

Hồng Giang - Đức Lam - Anh Tú