Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh giao ban công tác 9 tháng

Chiều 5/10, Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2018 về công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 94 của tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo 94 của tỉnh giao ban công tác 9 tháng

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo; thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận kết quả công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa 9 tháng năm 2018 và thống nhất đánh giá: Trong 9 tháng qua, Ban Chỉ đạo 94 đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai kịp thời nhiều giải pháp đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định tình hình tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nổi bật là nhận thức, tinh thần cảnh giác cách mạng của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh được tiếp tục nâng lên. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, đã kết hợp chặt chẽ, đồng bộ các giải pháp giữa "xây" và "chống", giữa tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, văn hóa với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nghị cũng triển khai việc góp ý vào Dự thảo Đề án "Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2018-2020". Các đại biểu đồng tình nhất trí cao với việc xây dựng và những nội dung cơ bản của Đề án; đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện và đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có quyết định ban hành để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch H ĐND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 94 của tỉnh đề nghị cần tập trung triển khai thực hiện một số vấn đề trọng tâm thời gian tới. Trong đó tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa gắn với tuyên truyền Nghị quyết số 29 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng" và Nghị quyết số 30 về "Chiến lược an ninh mạng quốc gia" ngày ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị, Luật An ninh mạng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng, quản lý báo chí, truyền thông; tăng cường thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Xuân Trường- Thế Minh

Giá cả thị trường
Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
  • Đẹp và thân thiện, dễ đọc
  • Đẹp nhưng chưa thân thiện
  • Chưa đẹp nhưng khá thân thiện
  • Xấu và không thân thiện