Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Chiều 29/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và tổng kết thi hành Điều lệ Đảng là 2 báo cáo lớn, đặc biệt quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; ban hành Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết của tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì tham mưu triển khai thực hiện và xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Dự thảo Báo cáo tổng kết của tỉnh được xây dựng gồm 2 phần. Phần 1 tổng kết công tác xây dựng Đảng gồm 10 nội dung chính, từng nội dung có đánh giá ưu điểm, hạn chế; phần 2 tổng kết về thi hành Điều lệ Đảng có 12 nội dung, từng nội dung có đánh giá những thuận lợi, khó khăn. Ngoài ra báo cáo còn có phần đánh giá chung ưu điểm hạn chế và nguyên nhân bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ2020-2025 và những kiến nghị, đề xuất với Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày dự thảo Báo cáo.

 

Sau khi nghe đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của tỉnh, các đại biểu phát biểu ý kiến đóng góp ý kiến về những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; phân tích, làm rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở cơ sở… Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Theo đó các đại biểu thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của tỉnh với kết quả nổi bật là Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, từ việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên luôn thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, quy định thi hành Điều lệ Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Trong lãnh đạo đã có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách; trong chỉ đạo, điều hành luôn chủ động, linh hoạt, kiên trì với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả khá rõ nét. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái; khai thác phát huy tốt những ưu điểm, thuận lợi, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; vai trò, vị trí, uy tín của Đảng trong nhân dân được củng cố, mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết. Những ưu điểm nêu trên là nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thanh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo của tỉnh, trong đó cơ bản các ý kiến đồng tình với kết cấu và nội dung của báo cáo và đánh giá báo cáo được chuẩn bị công phu, bám sát hướng dẫn của trung ương, trên tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Dự thảo Báo cáo khẳng định những ưu điểm là chính; tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; nhiều việc làm của tỉnh ta có chiều sâu, có việc là điểm sáng của cả nước... Tổ chức đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo, tạo nên sự phát triển toàn diện của tỉnh ta trong 5 năm qua.

Về thi hành điều lệ Đảng tỉnh ta thực hiện rất nghiêm túc, kết quả đảm bảo nền nếp khẳng định được vai trò của tổ chức đảng, đảm bảo sự chặt chẽ, kỷ cương, trách nhiệm, mẫu mực trong thực hiện điều lệ.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, tham gia góp ý của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo.

Xuân Trường- Đức Lam