Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa 14 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa 14 do đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

Bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XIV của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Trần Hồng Quảng, TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn bế mạc kỳ họp. Ảnh: Thế Minh

Kính thưa: Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh!

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý! Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa 14 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các ngành chức năng; thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; dành thời gian để các cơ quan giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh; thảo luận và thông qua 20 nghị quyết quan trọng.

Chủ tọa kỳ họp ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thiên tai, bão lũ lịch sử trong tháng 10/2017 phấn đấu hoàn thành 17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017.

Song, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế như: Chưa nhân rộng các mô hình mới về phát triển kinh tế có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Tiến độ thi công các công trình trọng điểm chậm; đầu tư xây dựng cơ bản còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, tăng nợ xây dựng cơ bản; còn nhiều dự án chậm tiến độ xin điều chỉnh.

Thu hút đầu tư còn hạn chế, nhất là thu hút đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án lớn còn ít. Việc triển khai đấu giá giá trị quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn đầu tư cho một số công trình trọng điểm của tỉnh còn chậm. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản ở một số địa phương chưa chặt chẽ, tiềm ẩn phức tạp; tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; việc thực thi công vụ, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công việc chung, thậm chí gây bức xúc trong nhân dân… Đây là những vấn đề cần khắc phục triệt để trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Xác định năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020, HĐND tỉnh đã thống nhất 16 chỉ tiêu chủ yếu với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp về phát triển các ngành, lĩnh vực năm 2018 mà UBND tỉnh đã trình với mục tiêu tổng quát là: Phát triển mạnh kinh tế trên cơ sở nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tập trung cho các ngành, các sản phẩm chủ lực; phát huy tối đa các cơ chế chính sách của tỉnh.

Nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp và dịch vụ; phát triển nông nghiệp ổn định gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chú trọng hiệu quả công tác cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tập trung xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường tại các khu vực kinh tế có tiềm năng theo quy hoạch. Thực hiện tốt cơ chế quản lý đầu tư, quản lý ngân sách. Tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu an sinh, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 1.050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Tăng cường ứng dụng công nghệ tông tin, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành, quản lý nhà nước của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Về hoạt động giám sát, cùng với việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh và các báo cáo chuyên đề của UBND tỉnh, HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6. HĐND tỉnh ghi nhận và trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri gửi đến kỳ họp. HĐND tỉnh đã dành thời gian xem xét Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Báo cáo kết quả thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh đã tiến hành chất vấn về các lĩnh vực: Giáo dục, nông nghiệp và môi trường; giao thông; thực hiện các quy định về kinh doanh có điều kiện; việc đóng bảo hiểm cho người lao động ... Qua hoạt động chất vấn cho thấy, các vấn đề được HĐND tỉnh lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tranh luận sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp. Thủ trưởng các ngành nắm chắc tình hình, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề và đưa ra các giải pháp khắc phục, cơ bản nhận được sự đồng tình của đại biểu HĐND tỉnh, được cử tri và dư luận xã hội đánh giá cao. HĐND tỉnh đã yêu cầu UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành rà soát toàn bộ các cam kết khi trả lời chất vấn; trên cơ sở đó có những giải pháp tích cực, quyết liệt đảm bảo hoạt động chất vấn thực sự có hiệu lực, hiệu quả.

HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 20 nghị quyết. Đây là những quyết sách quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Do vậy, ngay sau kỳ họp này, đề nghị các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm các nghị quyết của HĐND tỉnh sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm những việc đã làm được và chưa làm được; đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đề nghị các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong tỉnh; tích cực chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Kính thưa các vị đại biểu !Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã dành thời gian tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, đóng góp ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh; cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;

Xin hoan nghênh và cảm ơn sự quan tâm theo dõi cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của cử tri; cảm ơn sự đóng góp tích cực, hiệu quả của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các vị đại biểu, các cơ quan phục vụ, các cơ quan báo chí của trung ương và địa phương đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.

Chuẩn bị bước sang năm mới 2018 và đón xuân Mậu Tuất, kính chúc quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 14.

Xin trân trọng cảm ơn!