Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam 100 triệu USD mỗi năm

Chính phủ Anh sẽ tiếp tục cung cấp mỗi năm một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 50 triệu bảng Anh (tương đương 100 triệu USD) cho Việt Nam từ nay tới năm 2011.

Quyết định trên được Bộ Phát triển Quốc tế của Anh (DFID) chính thức công bố sáng 20/5 tại Hà Nội. Trong Chương trình Hỗ trợ Quốc gia cho Việt Nam, DFID sẽ tập trung vào ba lĩnh vực chủ yếu gồm đảm bảo tiếp tục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và cơ hội cho người nghèo khi Việt Nam hội nhập với nền kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng và tính toàn diện đối với các dịch vụ cơ bản cho người nghèo và tăng cường tính hiệu quả và trách nhiệm giải trình của công tác quản trị nhà nước. "Chương trình sẽ minh chứng cho cam kết của Vương quốc Anh nhằm giúp Việt Nam đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ," Trưởng Đại diện của DFID tại Việt Nam Donal Brown nói. Ông Brown còn bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo tài tình của chính phủ Việt Nam và cho rằng những thành tựu Việt Nam đạt được trên nhiều lĩnh vực đặc biệt trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là minh chứng cho chính khả năng này. Chính phủ Anh thông qua Bộ Phát triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) bắt đầu viện trợ cho Việt Nam từ năm 1992 với tổng giá trị lên đến khoảng 498 triệu USD. Quy mô của chương trình tăng mạnh từ khoảng 31,6 triệu USD vào năm 2001 lên đến khoảng 110 triệu vào năm 2005 và khoảng 100 triệu USD môi năm trong vòng hai năm qua./.

 

Theo TTXVN