3.000 tỷ đồng cho các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao kế hoạch phân bổ 36.000 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 cho các bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

3.000 tỷ đồng cho các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tỉnh

Khám, chữa bệnh tại một bệnh viện tuyến huyện.

Theo đó, ngành giao thông - vận tải được giao 21.000 tỷ đồng; ngành thủy lợi được giao 8.000 tỷ đồng...  Cũng theo quyết định này, Chính phủ sẽ dành 3.000 tỷ đồng cho các dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện, tuyến tỉnh theo nghị quyết của Quốc hội; 1.000 tỷ đồng cho các dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La; 3.000 tỷ đồng cho chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.  Ngoài nguồn vốn cân đối trong kế hoạch năm 2009, số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 (khoảng 7,7 tỷ đồng) chưa thực hiện hết sẽ được tiếp tục triển khai trong năm nay.