25 doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Theo báo cáo của các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp trong tỉnh, tính đến ngày 31/5 toàn tỉnh có 25 doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng số lao động bị ảnh hưởng là 17.667/35.893 lao động.

25 doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Dây chuyền sản xuất, lắp ráp của Công ty cổ phần ô tô Thành Công đã hoạt động trở lại.

Trong đó, 3.613 lao động chấm dứt hợp đồng, 6.260 lao động ngừng việc và 7.797 lao động nghỉ việc luân phiên. Trong tháng 5, các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn về đơn hàng cũng như nguồn nguyên liệu, một số ngành chủ lực như ô tô, camera module vẫn duy trì hoạt động nhưng giảm bớt số lao động như Công ty TNHH MC Nex Vina hoặc tăng thêm 1 ngày nghỉ trong tuần như Công ty Cổ phần Ô tô Thành Công Ninh Bình.

Một số công ty tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động hoặc không gia hạn hợp đồng với những lao động hết thời hạn như Công ty TNHH May Nien Hsing, Công ty TNHH MC Nex Vina, Công ty TNHH ADM 21 Việt Nam....

Các doanh nghiệp duy trì cho người lao động nghỉ luân phiên để đợi đơn hàng. Hiện tại, các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp vẫn gặp rất nhiều khó khăn để duy trì sản xuất và đảm bảo đời sống cho người lao động.

Tin, ảnh: Nguyễn Thơm