15 xã, phường tỉnh Ninh Bình được cung cấp trang, thiết bị truyền thông

Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh Ninh Bình đã có đủ các trang, thiết bị truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền về chính sách dân số - KHHGĐ.

15 xã, phường tỉnh Ninh Bình được cung cấp trang, thiết bị truyền thông

Ảnh minh họa.

Để phục vụ chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng miền núi khó khăn", vừa qua, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã cấp trang, thiết bị truyền thông gồm: ti vi, đầu đĩa, âm ly, loa, micro... cho 15 xã, phường miền núi, vùng mép nước, vùng đông dân có mức sinh cao, vùng khó khăn, với tổng trị giá là 75 triệu đồng,

 

Hà Mi