13 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI

Sáng ngày 9/7, Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục làm việc tại hội trường Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

13 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI ra mắt đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng tiến hành bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, gồm 8 đồng chí. Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Đại hội.

Ngay sau khi được đại hội bầu, Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI tiến hành họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

alt
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XXI.

 

Kết quả, 5 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, là Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; đồng chí Đinh Công Lưu, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Tô Văn Hà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bầu là Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.

Trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội đã dành nhiều thời gian để tiến hành thảo luận dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

Các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá các văn kiện, báo cáo được chuẩn bị công phu chặt chẽ có tính khái quát cao, nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đề ra cho nhiệm kỳ tới.

Chiều ngày 9/7, Đại hội tiếp tục làm việc và tiến hành bế mạc .

 Kiều Ân - Hồng Nam