"Xây dựng Yên Khánh thành miền quê đáng sống, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp"

Sáng nay (29/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và có bài phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng và ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Yên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và khẳng định: Yên Khánh là vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa, nhân dân Yên Khánh giàu lòng yêu nước, kiên cường, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; cần cù, sáng tạo trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, cùng với nhiều tiềm năng, động lực và đang đứng trước nhiều cơ hội, vận hội mới.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Khánh đã quyết tâm cao cùng với cả tỉnh, không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Những kết quả của huyện Yên Khánh đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.

Gợi mở một số vấn đề để Đại hội quan tâm thảo luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Đảng bộ huyện Yên Khánh cần giữ vững và phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiên trì thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình. Đặc biệt coi trọng và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên, cán bộ, người đứng đầu trong thi hành công vụ...

Trong phát triển kinh tế, đồng chí đề nghị huyện Yên Khánh tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-dịch vụ; đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, bền vững; khuyến khích thu hút các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển xanh, bền vững. 

Đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, coi trọng phát triển nghề, làng nghề truyền thống, các loại hình dịch vụ nông thôn. Duy trì phát triển một số sản phẩm chủ lực của huyện theo tiêu chuẩn Chương trình Quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Bên cạnh đó, tiếp tục khai thác tốt lợi thế hệ thống cảng sông ven sông Đáy, trục đường Bái Đính - Kim Sơn, trục đường 10, đường cao tốc Bắc - Nam để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi. 

Xây dựng Yên Khánh thành miền quê đáng sống an toàn sáng xanh sạch đẹp
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại đại hội.

 

Đồng chí nhấn mạnh: Yên Khánh là vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của tỉnh, huyện cần chú trọng phát triển toàn diện, bền vững nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, tăng cường kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp gắn với chế biến nông sản để tạo động lực, chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; ưu tiên phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa. 

Chuyển đổi mạnh diện tích đất kém hiệu quả sang nuôi, trồng cây, con mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao trên cơ sở canh tác hữu cơ như mô hình trồng hoa, trồng rau sạch, nấm, dược liệu... Đồng thời đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại; phát huy vai trò hợp tác xã gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với các vùng nông thôn theo hướng hiện đại nhưng giữ được bản sắc văn hóa truyền thống, phấn đấu là huyện đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh, hướng tới thực sự là miền quê đáng sống, an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp. 

Cùng với phát triển kinh tế, huyện Yên Khánh cần đặc biệt quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội. 

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo, phát huy truyền thống hiếu học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Văn kiện đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Đồng thời lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đảm bảo yêu cầu và hợp lý về cơ cấu, chú trọng nâng cao chất lượng cấp ủy; sáng suốt, lựa chọn bầu các đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ huyện Yên Khánh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

Chiều nay (29/7), Đại hội tiếp tục làm việc, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Khánh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Nội dung này sẽ được phóng viên Báo Ninh Bình tiếp tục cập nhật.

Hồng Giang, Đinh Chúc, Anh Tuấn