[Infographics] Tăng lương thực tế năm 2024 ở Châu Á-Thái Bình Dương cao nhất thế giới

Báo cáo Xu hướng Tiền lương của ECA International cho thấy mức tăng lương thực tế trung bình dự kiến đạt 2,2% ở châu Á-Thái Bình Dương, gấp đôi mức trung bình 1% của cả thế giới.

[Infographics] Tăng lương thực tế năm 2024 ở Châu Á-Thái Bình Dương cao nhất thế giới

Theo Báo cáo Xu hướng Tiền lương do công ty ECA International công bố mới đây, người lao động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương được dự báo sẽ có mức tăng lương thực tế cao nhất thế giới trong năm 2024.

Báo cáo cho thấy mức tăng lương thực tế trung bình (tức là mức tăng lương danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát) dự kiến đạt 2,2% ở châu Á-Thái Bình Dương, gấp đôi mức trung bình 1% của cả thế giới.

Nguồn: vietnamplus.vn