[Infographics] Quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định, các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức.

[Infographics] Quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân có hiệu lực từ ngày 15/2/2023./.

Nguồn: vietnamplus.vn