[Infographics] Ngày 5/5/2023: Nguyệt thực đầu tiên trong năm 2023 ở Việt Nam

Theo giờ Hà Nội, "nguyệt thực nửa tối" sẽ bắt đầu lúc 22h14 ngày 5/5/2023, đạt cực đại với tỷ lệ đi vào vùng nửa tối là 96,4% lúc 0h23 ngày 6/5/2023 và kết thúc lúc 2h31 cùng ngày.

[Infographics] Ngày 5/5/2023: Nguyệt thực đầu tiên trong năm 2023 ở Việt Nam

Đêm 5 và rạng sáng ngày 6/5/2023, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội quan sát "nguyệt thực nửa tối," một hiện tượng quang học đáng chú ý trong năm 2023.

Theo giờ Hà Nội, "nguyệt thực nửa tối" sẽ bắt đầu lúc 22h14 ngày 5/5/2023, đạt cực đại với tỷ lệ đi vào vùng nửa tối là 96,4% lúc 0h23 ngày 6/5/2023 và kết thúc lúc 2h31 cùng ngày.

Bất cứ nơi nào ở Việt Nam (cũng như hầu hết châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương) đều có thể quan sát hiện tượng "nguyệt thực nửa tối" này./.

Nguồn: vietnamplus.vn