[Infographics] Dự báo những xu hướng du lịch nổi bật năm 2023

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, du khách sẽ lưu tâm hơn đến việc làm thế nào để tận dụng hiệu quả ngân sách du lịch của mình và có các ưu tiên rõ ràng.

[Infographics] Dự báo những xu hướng du lịch nổi bật năm 2023

Nguồn: vietnamplus.vn