[Infographics] Cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023

Trong 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái; cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD.

[Infographics] Cả nước xuất siêu 24,61 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2023 ước tính xuất siêu 24,61 tỷ USD.

Nguồn: vietnamplus.vn